Bästa sparroboten – Vilken fondrobot ska du välja?

av Joel Finndahl
·
Uppdaterad 26 oktober 2023

Vad är en sparrobot eller fondrobot? Vilken sparrobot är det bästa valet för dina investeringar? Denna omfattande guide kommer att besvara dina frågor om sparrobotar. Låt oss börja utforska ämnet!

Sparrobot

Introduktion

Sparrobotar, även kända som fondrobotar, robotrådgivare eller investeringsrobotar, har verkligen tagit den svenska sparvärlden med storm. Under de senaste åren har de vuxit i popularitet och förvandlat hur vi hanterar vårt sparande idag. Vår fördjupande guide tar dig med på en resa som utforskar vad fondrobotar innebär och hur de kan utgöra en kraftfullt sparande för just dig.

Fondrobotars smarta algoritmer och automatiserade sparverktyg utnyttjar den senaste teknologin och datadriven analys, för att skapa och underhålla investeringsportföljer som är noggrant anpassade efter dina finansiella mål och riskprofil.

Oavsett om du är en nybörjare som precis börjat spara eller en erfaren investerare som vill optimera sitt sparande, kan fondrobotar vara lösningen för dig. Genom att automatisera investeringsbesluten kan du både spara tid och minska stressen, som ofta är förknippad med att hantera sina investeringar på egen hand.

Så, är du redo att utforska den spännande världen av fondrobotar och låta teknologin hjälpa dig att nå dina finansiella mål? Följ med oss när vi granskar och jämför de bästa fondrobotarna på den svenska marknaden. Vem vet, kanske är bästa sparroboten 2023 just det du letat efter för att förbättra ditt sparande med låga avgifter och hög riskjusterad avkastning.

Låt oss tillsammans upptäcka fördelar och nackdelar med användningen av en fondrobot för att automatisera sparandet. Utforska möjligheterna som finns i denna dynamiska och teknikdrivna värld av sparande och investeringar!

 

Vad är en sparrobot?

En sparrobot är en automatiserad investeringsplattform som erbjuder användaren möjligheten att investera i en portfölj av aktier och fonder på ett enkelt och bekvämt sätt.

Dessa robotar används för att automatisera sparande och investeringar, vilket är särskilt populärt på den svenska marknaden. Sparrobotar hjälper användarna att diversifiera sina investeringar genom att placera pengar i olika fonder, vilket minskar riskerna och ökar möjligheten till högre avkastning.

En av de mest eftertraktade fördelarna med sparrobotar är deras låga avgifter, vilket innebär att användarna inte behöver betala höga kostnader för att få professionell rådgivning och förvaltning av sina investeringar. Att använda en fondrobot är ett enkelt sätt att börja spara och investera på lång sikt och det är en effektiv metod för att bygga upp sitt sparande och säkra ekonomisk trygghet.

Det finns flera olika sparrobotar att välja mellan på den svenska marknaden, så det är viktigt att noga överväga dina mål och risktolerans innan du investerar ditt sparande hos någon av dem.

Hur fungerar en sparrobot?

En sparrobot är en automatiserad investeringslösning som fungerar genom att användaren registrerar sig på en online plattform, som tex Nordnet One, Nordnet robosave och Avanza Auto. Det ger sparroboten befogenhet att investera deras pengar i en diversifierad portfölj av aktier och fonder med låg avgift. Här är hur en fondrobot fungerar:

Registrering och inledande frågor: Användaren börjar med att registrera sig på den valda sparrobotplattformen. Under registreringsprocessen ställs en serie frågor om användarens ekonomiska mål, risktolerans och investeringshorisont. Denna information hjälper roboten att skapa en investeringsstrategi som är anpassad till användarens behov.

Portföljanpassning: Baserat på de svar som användaren har gett och de tillgängliga fonderna, skapar sparroboten en portfölj som passar deras profil. Portföljen består av olika tillgångsslag som aktier och fonder, de är noggrant utvalda för att maximera avkastningen och minimera riskerna.

Automatiskt investerande: När användaren har ställt in sin fondrobot, tar systemet hand om investeringsbesluten. Det köper och säljer tillgångar automatiskt enligt den fördefinierade strategin. Detta gör det möjligt för användaren att investera sina pengar utan att aktivt behöva övervaka marknaden.

Således, en fondrobot är ett kraftfullt verktyg för investerare som vill automatisera sitt sparande och dra nytta av professionell rådgivning och mångsidighet inom fondrobotar. Det finns flera olika alternativ på den svenska marknaden, så användare kan välja den som passar bäst deras unika ekonomiska mål och behov.

Investera pengar med AI

Fondroboten drivs av avancerad artificiell intelligens (AI) och utgör det mest lättillgängliga sättet för nybörjare på aktiemarknaden att börja spara. Du har säkert hört talas om de olika alternativen som finns tillgängliga, inklusive automatiserade sparverktyg som Lysa, Fundler, Avanza, Nordnet och Opti (läs mer nedan)

Det fina med att låta AI ta hand om ditt sparande är att det ger dig en bekväm, skräddarsydd och väldiversifierad portfölj. Trots att det kallas en ”fondrobot” är diversifiering oftast möjlig både inom fonder och aktier.

Du kan sprida dina investeringar över olika sektorer och marknader, både i Sverige och internationellt. Med AI i förarsätet kan du tryggt utforska och dra nytta av olika investeringsmöjligheter utan att behöva bli en expert på området.

Varför ska man investera i en fondrobot?

Varför bör en sparare eller investerare överväga att använda fondrobotar och robotrådgivare? Denna fråga har blivit allt viktigare i en tid när teknologin har omformat många aspekter av våra liv, inklusive hur vi hanterar våra pengar. Fondrobotar och robotrådgivare representerar en nyskapande och digitaliserad lösning för att bygga och underhålla en investeringsportfölj.

Integrera mänsklig expertis med avancerad teknologi

Fondrobotar och robotrådgivare erbjuder en smidig och kostnadseffektiv lösning som kombinerar det bästa från mänsklig rådgivning och automatiserad teknologi. Dessa finansiella verktyg automatiserar en rad komplexa och tidskrävande moment som traditionell rådgivning ofta kräver. De utför arbetsuppgifter som tidigare endast utfördes av mänskliga rådgivare på traditionella bankkontor eller fondbolag.

Inom flera viktiga områden visar fondrobotar sig vara överlägsna och mer effektiva än mänsklig rådgivning. Resultatet är en generellt sett kostnadseffektivare förvaltning och rådgivning, vilket i sin tur gör det möjligt att erbjuda dessa tjänster till en lägre kostnad för dig som investerare.

I användningen av en fondrobot, kan du dra nytta av professionell rådgivning anpassad efter dina mål och samtidigt minska kostnaderna samt tidskrävande aspekter av investerande. Fondrobotar kombinerar det bästa från mänsklig rådgivning med avancerad teknologi för att skapa en effektiv och kostnadseffektiv lösning för ditt sparande.

Inom traditionell rådgivning finns det ibland potentiella intressekonflikter.

Inom traditionell rådgivning kan det finnas incitament som kan snedvrida rådgivarens beslut och påverka din portfölj. Många gånger är de fysiska rådgivarna begränsade i sitt urval av investeringsalternativ och kan i vissa fall vara begränsade till att erbjuda sina egna fonder eller de som ger dem kick-backs eller provisioner.

Fondrobotar tar inte emot provisioner. I stället väljer de att återinvestera dessa fördelar direkt till dig som kund, vilket i sin tur hjälper till att hålla fondavgifterna låga. I vår jämförelse av fondrobotar har vi lagt särskild vikt vid hur dessa aktörer hanterar incitament. Genom att eliminera de potentiella konflikter som kan uppstå med provisioner, kan fondrobotar erbjuda en mer transparent och kostnadseffektiv investeringsupplevelse.

Traditionell rådgivning omfattar ofta manuell selektering av fonder. Det är en tidskrävande process där fysiska rådgivare väljer fonder baserat på ett begränsat utbud. Denna process kan vara mindre flexibel och mer benägen att påverkas av mänskliga misstag och känslor.

Fondrobotarna har emellertid förenklat denna process genom att använda avancerade algoritmer och maskininlärning. De analyserar en bred uppsättning parametrar och identifierar de bästa fonderna för din portfölj. Även om den initiala urvalsprocessen kan vara automatiserad, är det vanligt att en mänsklig rådgivare granskar och säkerställer kvaliteten på de valda fonderna.

Det som gör fondrobotar särskilt lockande är att de eliminerar många av de dyra och administrativa elementen som traditionell rådgivning medför. Dessa digitala tjänster har generellt sett lägre avgifter jämfört med sina traditionella motparter. Som en följd av ökad popularitet och tillväxt inom fondrobotbranschen har tillgången till kapital ökat, vilket ger dessa aktörer större förhandlingskraft när de förhandlar om underliggande fondavgifter.

Vikten av avgiften – balansen mellan kostnad och kvalitet

För den som utforskar investeringsrobotar och funderar på hur avgifter påverkar deras investeringar, är det viktigt att förstå hur avgifter fungerar. Fondrobotarnas avgifter varierar, och det är naturligt att jämföra dem med varandra och med andra alternativ. Vi kommer här att diskutera hur man bör tänka kring avgifter och dess betydelse.

När vi talar om avgifter, bör vi komma ihåg att två helt identiska fondrobotar, med samma risknivå och prestation, kommer avgiften att vara en faktor att överväga. I ett sådant scenario kommer en lägre avgift innebära en högre totalavkastning för dig som investerare. Det är dock ovanligt att konkurrerande alternativ är helt identiska.

Ett teoretiskt exempel kan klargöra detta: Fondrobot A har en årlig förvaltningsavgift på 0,30% och har haft en avkastning på 20% det senaste året. Fondrobot B har istället en avgift på 0,50% men har under samma period avkastat 25%. Vilken fondrobot skulle du välja? Fondrobot A har en lägre avgift, medan Fondrobot B har presterat bättre. Denna situation illustrerar att avgiften inte är det enda avgörande.

Förutom avgiften bör du också beakta parametrar som nivå av service, användarvänlighet, diversifiering, investeringsstrategi och framför allt den riskjusterade avkastningen för respektive fondrobot. Den historiska avkastningen ger en indikation på hur varje fondrobot har presterat, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är en garanti för framtida avkastning. Dessutom kan individuella preferenser och behov variera mellan investerare.

När du investerar större summor pengar med en investeringsrobot, minskar avgifterna i allmänhet. Det är också viktigt att notera att utöver de diskuterade avgifterna kan det förekomma transaktionskostnader som påverkar den totala kostnaden för dina investeringar. Att vara medveten om dessa avgifter är avgörande när du planerar ditt investerings-scenarion.

Fördelar med sparrobotar

När det kommer till att överväga om du bör spara i olika fondrobotar, att använda traditionell rådgivning eller sköta dina investeringar själv, finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Ditt val beror på din kunskapsnivå, tidsåtgång och personliga preferenser. Nedan kommer vi att belysa några av de fördelar som följer med att välja sparrobotar som din investeringsmetod.

Generellt lägre avgifter: En av de mest lockande fördelarna med sparrobotar är de generellt lägre avgifterna jämfört med många andra alternativ. Denna ekonomiska fördel är avgörande för många investerare, att undvika onödigt höga avgifter är en viktig faktor för ditt långsiktiga sparande. De lägre avgifterna innebär att en större andel av din avkastning stannar i din egna ficka.

Färdigt urval av fonder: Att spara i en fondrobot erbjuder en färdig lösning genom att skapa ett urval av fonder baserat på dina personliga preferenser och mål. Denna skräddarsydda portfölj ger dig en bred riskspridning och tillgång till en mängd olika tillgångar, allt anpassat efter dina behov. Sparrobotarnas breda fondutbud är en källa till styrka, eftersom det ger dig möjlighet att dra nytta av olika tillgångsklasser och marknader.

Inget provisionstagande: Många sparrobotar fungerar på en modell som inte involverar provisioner från fondbolag. Istället återförs dessa besparingar direkt till dig som kund. Detta betyder att dina investeringar inte påverkas av några dolda kostnader. Denna transparens är värdefull eftersom det säkerställer att du har maximal insyn i dina investeringar.

Automatisk ombalansering: Sparrobotar tar hand om ombalanseringen av din portfölj automatiskt. Detta innebär att din önskade risknivå upprätthålls konstant över tid. Dessutom strävar de efter att maximera din avkastning genom att anpassa sig till marknadsförändringar. Denna kontinuerliga övervakning och justering av din portfölj är något som annars skulle kräva mycket tid och expertis om du hanterade investeringarna själv.

Frihet i insättningar och uttag: En annan fördel med sparrobotar är att de erbjuder flexibilitet när det gäller insättningar och uttag. Dina pengar är lika tillgängliga som hos en vanlig bank. Dessutom omfattas samtliga sparrobotar av Statliga Riksgäldens investerarskydd, vilket ger dig extra säkerhet när du investerar. Detta gör fondrobot till ett tryggt alternativ.

Enkelhet: För många individer kan investeringsvärlden vara komplex och överväldigande. Att följa marknadsutvecklingar, skapa en långsiktig strategi och se till att följa den noggrant kan vara en utmaning. Sparrobotar tar bort detta krångel genom att erbjuda en användarvänlig och lättförståelig metod för att investera. Med några enkla steg kan du sätta upp dina preferenser och låta roboten göra resten, vilket är speciellt fördelaktigt för de som inte har tid eller intresse att följa marknaden noggrant.

Anpassning: Dina investeringsmål är personliga och unika. Med sparrobotar har du möjligheten att anpassa din investeringsstrategi baserat på dina specifika preferenser. Oavsett om du har en lång sparhorisont, önskar en lägre riskprofil eller är inriktad på hållbara investeringar, kan sparrobotar skräddarsy en portfölj som passar just dig. Dessa möjligheter till anpassning varierar mellan olika sparrobotar, men generellt erbjuds flera förvaltningsstrategier som kan optimeras efter dina mandat.

Dessa fördelar gör sparrobotar till en lockande lösning för många investerare. De kombinerar bekvämlighet, kontinuitet och precision med förmågan att anpassa sig till dina specifika behov. Denna framväxande trend inom investeringsvärlden har potentialen att förändra hur människor sparar och investerar sina tillgångar, det är troligt att sparrobotar kommer att fortsätta att vara en viktig del av detta landskap.

Nackdelar med sparrobotar

Höga Totala Avgifter: Sparrobotar marknadsför sig ofta som ett sätt att sänka kostnaderna för investeringar genom lägre avgift. Men det är viktigt att notera att de inte är befriade från avgifter. De tar en avgift för de tjänster de tillhandahåller. Det som kan bli kostsamt är den sammantagna avgiften som inkluderar både robotens avgift och fondavgifterna. För många investerare kan detta belopp bli betydande och skära ned på den potentiella avkastningen från deras investeringar.

Vidare kan den samlade avgiften bli ännu högre om du har flera olika sparrobotar för olika mål eller om du använder flera olika sparrobotar för att diversifiera din portfölj. Detta kan ytterligare minska din totala avkastning, särskilt om robotarnas prestation inte rättfärdigar de höga kostnaderna.

Hög Riskjusterad Avkastning: Sparrobotar lockar ofta investerare med möjligheten till hög riskjustering gällande avkastning. Detta innebär att de strävar efter att ge högre avkastning i förhållande till den risk de tar. Med andra ord, de kan placera dina pengar i mer riskfyllda tillgångar i hopp om att generera en hög avkastning. Men detta medför också ökad volatilitet och en större risk att ditt investerade kapital att minska i värde.

Begränsad Kontroll: En av de mest signifikanta nackdelarna med sparrobotar är att du överlåter kontrollen över dina investeringar till en algoritm eller en robotrådgivare. Du har ingen möjlighet att själv välja specifika fonder eller aktier i din portfölj och anpassa den enligt dina egna mål, värderingar eller preferenser.

Detta kan vara frustrerande för de investerare som vill ha mer egen hand och vara mer aktiv i sitt sparande. Det kan också göra det svårt att justera din portfölj när dina mål ändras över tid. Om du till exempel har nya ekonomiska mål eller ändrade omständigheter kan det vara svårt att anpassa din sparstrategi med en sparrobot. Detta bristande inflytande över dina investeringar kan vara en betydande nackdel för vissa investerare och innebär alltid en risk.

Enkelt att komma igång: en guide till de bästa fondrobotarna och ditt framtida sparande

Nu när vi har utforskat både fördelar och nackdelar med sparrobotar, är det dags att ta nästa steg. Om fördelarna har väckt ditt intresse och du är angelägen om att uppleva de många förmånliga aspekterna av att använda sparrobotar, har vi en guide för dig.

Vi kommer att visa dig hur du enkelt och effektivt kommer igång med sparrobotar. Om du är redo att ta kontroll över ditt sparande, optimera din avkastning och minimera dina kostnader, låt oss guida dig genom processen med att använda sparrobotar till din fördel. Låt oss börja!

Steg 1: Jämför fondrobotar

Det första steget är att välja vilken fondrobot du vill använda. I Sverige finns flera aktörer som erbjuder fondrobotar och det kan vara klokt att jämföra dem för att hitta den som passar dig bäst. Gör din egen bedömning av vilken fondrobot du föredrar.

Steg 2: Öppna ett konto hos din fondrobot

Investeringar i fondrobotar görs vanligtvis genom investeringssparkonton (ISK). Dessa konton erbjuder många fördelar, inklusive lägre skatt och en enklare beskattningssituation. Du behöver inte oroa dig för att deklarera försäljningar eller vinster.

Steg 3: Svara på frågeformuläret

När du har öppnat ett konto hos din valda fondrobot kommer du att bli ombedd att besvara ett frågeformulär med cirka 5-10 frågor. Dessa frågor ligger till grund för din sparstrategi och hjälper fondroboten att skapa en portfölj som passar dig. Du kan förvänta dig frågor om din ekonomiska situation, sparhorisont och risktolerans.

Steg 4: Portföljerbjudande

Baserat på dina svar kommer fondroboten att föreslå en investeringsstrategi och portfölj som passar dig efter dina finansiella mål. Du kan antingen acceptera erbjudandet som det är eller göra anpassningar enligt dina önskemål.

Steg 5: Börja månadsspara

När du har valt en investeringsstrategi är det dags att börja månadsspara. Du kan ställa in ett automatiskt månadssparprogram med hjälp av din fondrobot. Du bestämmer själv hur mycket du vill spara varje månad, du kan börja med ett mindre belopp och öka det med tiden.

Steg 6: Luta dig tillbaka och låt AI:n ta över

När allt är inställt kan du luta dig tillbaka och låta fondroboten sköta din investeringsportfölj. Fondroboten kommer att hantera alla dina besparingar och säkerställa att din portfölj är balanserad i linje med din strategi, även när marknaden svänger. Du slipper oroa dig för att kontinuerligt övervaka och justera dina investeringar – fondroboten tar hand om det åt dig.

Bästa fondroboten 2023: En jämförelse av de tre största fondrobotarna

Nu när du har fått en överblick över hur en fondrobot kan förenkla och effektivisera ditt sparande, är det dags att ta nästa steg. Du har lärt dig hur du kan komma igång och sätta upp ditt sparprogram med hjälp av en fondrobot.

Men innan du bestämmer dig för vilken fondrobot som passar bäst för dina behov, låt oss fördjupa oss i en jämförelse av de tre mest kända som marknaden har att erbjuda.

Låt oss ta en titt på hur den bästa fondroboten 2023 ser ut och hur den kan hjälpa dig att nå dina ekonomiska mål på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

 

Opti Fondrobot

 • Fördelar med Opti:
  • Hög grad av diversifiering: Opti erbjuder den högsta graden av diversifiering i sin förvaltning. Genom användning av UCITS-fonder med exponering mot råvaror har de skapat tio olika portföljer med olika riskprofiler, vilket ger investerare möjlighet att välja en portfölj som passar deras risktolerans.
  • Användarvänlig app: Opti har en användarvänlig app som ger investerare möjlighet att hantera sina investeringar enkelt från sina mobila enheter.
  • Hållbarhetsalternativ: Opti erbjuder användare att välja hållbarhetsnivå, från normal till miljövänlig till hållbar, vilket gör det möjligt för investerare att anpassa sina investeringar utifrån sina värderingar.
 • Nackdelar med Opti:
  • Högre avgift: Trots att de erbjuder en mängd fördelar har Opti en grundavgift på 0,50 % som kan vara något högre jämfört med vissa konkurrenter.
  • Brist på desktop-plattform: Opti erbjuder ingen desktop-plattform för investeringar, vilket kan vara en nackdel för användare som föredrar datorbaserad tillgång.

Lysa Fondrobot

 • Fördelar med Lys:
  • Låga avgifter: Hos Lysa erbjuder konkurrenskraftiga avgifter. Med en grundavgift på 0,24 % som gradvis sjunker till 0,15 % vid större sparkapital kan investerare dra nytta av den låga totala avgiften för fondrobotens tjänster.
  • Enkel start: Den lägsta insättningen är endast 1 kr vid bankgiro, 1 000 kr för andra insättningsmetoder och 200 kr vid månadssparande, vilket gör det enkelt för användare att komma igång med investeringar.
  • Hållbarhetsfokus: Lysa erbjuder två investeringsinriktningar. Den breda inriktningen som fokuserar på maximal riskspridning. Medan den andra fokuserar mer åt den hållbara inriktningen som begränsar investeringar i bolag med verksamheter som kan anses skadliga för samhället, exempelvis vapen, droger och fossila bränslen.
 • Nackdelar med Lysa:
  • Brist på app: En utmaning är att hos Lysa inte erbjuder en användarvänlig app, vilket kan vara en nackdel för de som föredrar mobiltillgänglighet.
  • Begränsad diversifiering: Hos Lysa investerar inte i alternativa tillgångar eller råvaror vilket kan begränsa diversifieringsmöjligheterna för investerare.

Avanza Auto Fondrobot

 • Fördelar med Avanza Auto:
  • Låga avgifter: Avgifterna för Avanza Auto är bland de lägsta med en grundavgift på 0,20 %. Detta är en fördel för användare som värdesätter låga kostnader för sina investeringar.
  • Enkel start: Med en lägsta insättning på endast 1 kr (100 kr vid månadssparande) och kvartalsvis ombalansering, är det enkelt att komma igång.
  • Hållbarhetsfokus: Avanza Auto fokuserar på att investera i fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt att välja bort fonder som investerar i ifrågasatta branscher. De försöker påverka fondbolag att investera mer hållbart som gör att många vill utsöka sitt sparande i Avanza Auto.
 • Nackdelar med Avanza Auto:
  • Begränsad produktval: Avanza Auto erbjuder sex olika strategier med begränsade möjligheter att anpassa portföljen. Detta kan vara en nackdel för användare som söker mer diversifiering eller anpassningsmöjligheter.
  • Brist på personlig rådgivning: Tjänsten kräver att användarna själva väljer bland de sex fondstrategierna utan personlig rådgivning vilket kan vara en utmaning för de som söker mer omfattande rådgivning. Detta resulterar till att många inte vill investera sina pengar i Avanza bland annat.

Sparrobotar 2023: Din nyckel till effektivt sparande med låg total avgift – med följande allmänna tips för framgång

Att investera dina pengar är ett viktigt steg mot att uppnå dina ekonomiska mål. Genom att placera dina tillgångar på rätt sätt kan du potentiellt öka ditt kapital och säkerställa en tryggare ekonomisk framtid. Men investeringsvärlden kan vara komplex och skrämmande för nybörjare. Här kommer vi att utforska användningen av fondrobotar och robotrådgivare, ett modernt tillvägagångssätt för att göra investeringar enklare och mer tillgängliga för alla.

Månadsspara regelbundet

Att månadsspara regelbundet är en smart strategi eftersom det hjälper dig att undvika att försöka tajma marknaden. Istället för att vänta på de perfekta ögonblicken att investera, sätter du upp ett regelbundet sparprogram, helst när din lönecheck kommer in. Detta innebär att du investerar oavsett om marknaden går upp eller ner. Tack vare månadsparing hjälper det dig att undvika vanliga nybörjarfel och med tiden kan det resultera i en jämn och gynnsam avkastning.

Diversifiera ditt sparande

Diversifiering har många fördelar och är en viktig princip för att minska risk i din portfölj. Istället för att satsa alla dina pengar på en enskild tillgång eller investering, sprider du ditt sparande över olika tillgångar och marknader. Detta inkluderar att investera i olika aktier, fonder och till och med tillgångsslag som råvaror. Genom att göra detta minskar du risken att en enskild dåligt presterande investering får en alltför negativ påverkan på din portfölj. Diversifiering och spara i en fondrobot kan hjälpa till att balansera risken och avkastningen.

Investera långsiktigt

En lång sparhorisont är nödvändig. Aktiemarknaden har historiskt sett haft kortsiktiga svängningar, men på lång sikt har den gett en av de bästa avkastningarna. Genom att behålla din investering under en längre tid kan du bättre hantera dessa kortsiktiga svängningar. En lång sparhorisont innebär att du inte måste oroa dig för varje upp och ned på marknaden och du kan dra fördel av tidens kraft att öka din avkastning.

Att hålla sig uppdaterad

Om du väljer att hantera ditt sparande själv är det viktigt att hålla sig informerad om marknaden. Detta inkluderar att läsa ekonomiska tidningar, följa finansiella nyheter samt använda välrenommerade källor för information. Genom att förstå marknaden och de investeringar du är intresserad av kan du fatta mer välinformerade beslut. För de som föredrar en enklare lösning kan fondrobotar vara ett alternativ, då de tar hand om de tekniska aspekterna av investeringarna åt dig.

Svar på de mest vanligastfrågorna om fondrobotar och robotrådgivaree

Konceptet med fondrobotar och robotrådgivare är fortfarande relativt nytt. Många har ännu inte full förståelse för vad en fondrobot är och hur den faktiskt opererar.

Nedan finner du svar på de frågor som oftast uppstår kring fondrobotar.

Vad innebär begreppet fondrobot?

För att förenkla beskrivningen, kan man säga att en fondrobot är den digitala motsvarigheten till en konventionell bankrådgivare som investerar dina pengar. Fondroboten är en form av artificiell intelligens som använder sina algoritmer för att skapa en portfölj som är skräddarsydd för dina behov.

Är det fördelaktigt att använda en fondrobot som investeringsverktyg?

Absolut. För de som känner sig otillräckligt engagerade att fördjupa sig i aktiemarknaden eller de som saknar viljan att kontinuerligt övervaka sina investeringar, kan en fondrobot vara den perfekta lösningen.

Fondrobotar är lämpliga för dig som:

 • Är nybörjare på börsen som vill börja spara enkelt och snabbt.
 • Vill automatisera ditt sparande, oavsett om du är erfaren eller ny på börsen.
 • Har brist på tid för att följa upp dina investeringar kontinuerligt.
 • Önskar att sprida riskerna genom att investera på flera marknader.
 • Månadssparar regelbundet och föredrar en automatisk process.

Vilken fondrobot är bäst?

Det finns ett antal olika fondrobotar tillgängliga på marknaden, inklusive alternativ som Opti, Lysa och Avanza.

Den totala avgiften ligger på ungefär 0,3 %, vilket är en kostnadseffektiv lösning för att undvika att själv behöva välja fonder och justera din portfölj.

Hur väljer jag den mest passande kontotypen, såsom AF, ISK eller KF?

Vi föreslår att du öppnar ett Investeringssparkonto (ISK) hos din fondrobot, detta råd gäller även om du planerar att handla värdepapper på egen hand. Det kan dock vara fördelaktigt att använda en Kapitalförsäkring (KF) när du handlar med utländska aktier i vissa situationer.

Kan jag vara säker på att mina tillgångar är trygga när jag använder fondrobotar och robotrådgivare?

Att investera innebär alltid en risk, vilket gör att det inte är säkert att du får tillbaka dina pengar. Men tack vare Riksgäldens investerarskydd som täcker alla fondrobotar, denna trygghet gäller för värdepapper och pengar som hanteras av finansiella institutioner upp till 250 000 kr.

Investeringstjänster innefattar handlingar som köp, försäljning och förvaring av värdepapper, inklusive aktier, fonder, obligationer och derivatinstrument. Detta bör inte förväxlas med insättningsgarantisystem som enbart omfattar likvida medel som ännu inte har investerats.

Att investera pengar medför alltid en viss risk. Med fondrobotar kan du enkelt anpassa risknivån efter ditt individuella sparande mål, vilket innebär att investera med en fondrobot inte per automatik är mer riskabelt än att placera pengar i en traditionell bank.

Kan jag förlita mig på att en fondrobot effektivt förvaltar mina investeringar?

En fondrobot förlitar sig på rationell portföljteori som grundar sig på matematiska investeringsmodeller. Dess främsta syfte är att optimera din avkastning med hänsyn till den risknivå du är beredd att acceptera.

Genom användningen av denna tjänst kan roboten fatta ekonomiskt välinformerade beslut, fria från mänskliga känslor som kan påverka dina investeringar. Det är dock viktigt att notera att även om robotfonder generellt är pålitliga, har det förekommit situationer där algoritmerna inte har fungerat som planerat. Detta förekommer särskilt under perioder med stark marknadsvolatilitet. Detta har resulterat i ogynnsamma resultat för investerarna, det vill säga att de inte kan få tillbaka hela det investerade kapitalet.

18+

Investera med försiktighet om du är över 18 år, eftersom handel med värdepapper alltid är förenat med risker. Tidigare avkastning är inget löfte om framtida resultat och värdet på värdepapper kan variera. Avkastning är ingen garanti.